Een BOOST voor meer bos in Oost-Vlaanderen

Met BOOST, het Oost-Vlaams fonds voor bosuitbreiding, wil Bosgroep Oost-Vlaanderen vzw particuliere bebossers extra aanmoedigen via een toelage voor bosuitbreidingsprojecten op private gronden, en zo samen bijdragen aan meer bos.

Bovendien geeft het fonds aan iedereen de kans om actief mee te bouwen aan een groener en gezonder Oost-Vlaanderen. Want met elke euro die in het fonds terecht komt, zorgt de Bosgroep voor nieuw bos in onze streek.

Gaan we samen voor meer bos?

BOOST is een initiatief van Bosgroep Oost-Vlaanderen vzw, met de steun van provincie Oost-Vlaanderen.

Voor wie is BOOST?

Voor wie is BOOST?

Alle particulieren of privaatrechtelijke rechtspersonen die hun grond in Oost-Vlaanderen willen bebossen, kunnen aanspraak maken op een toelage van BOOST.

Welke gronden komen in aanmerking?

 

Heb je geen grond, maar wil je toch meer bos? Wij zorgen voor jouw Oost-Vlaamse bosuitbreiding.

Doe hier een gift

aanplanten nieuw bos

Welke gronden komen in aanmerking?

Bosgroepen Oost-Vlaanderen trekt resoluut de kaart van effectieve bosuitbreiding, dus boscompensatiedossiers komen niet in aanmerking voor een toelage van BOOST.

 

Bovendien vinden we het belangrijk om bosuitbreiding te realiseren op beleidsmatig gedragen locaties. In onze dichtbevolkte provincie wordt de ruimtelijke inplanning van nieuwe bossen best doordacht aangepakt. Daarom werpen we eerst een grondige blik op de kaart.

Wat zijn de basisvoorwaarden

Alle gronden komen in aanmerking voor een BOOST-toelage, met uitzondering van volgende bestemmingen volgens het gewestplan of de geldende plannen van aanleg of ruimtelijke uitvoeringsplannen:

  • Agrarisch gebied binnen het Herbevestigd Agrarisch Gebied (HAG)
  • Agrarisch gebied vastgesteld in ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP), tenzij de bebossing vergund is en de bebossing onder de verordenende voorschriften van het RUP valt
  • Woongebied
  • Industriegebied
Aanplanting Keigatbos Aalter

Wat zijn de basisvoorwaarden?

Op het moment van de aanvraag mag er nog geen bos aanwezig of aangeplant zijn op de grond.

De te bebossen oppervlakte bedraagt minimaal 0,5 ha. Deze minimumoppervlakte wordt verlaagd tot 0,25 ha als de bebossing aansluit bij bestaand bos en dient als bosrandontwikkeling. De oppervlakte kan bestaan uit ruimtelijk gescheiden deeloppervlaktes van minimaal 0,1 ha, op voorwaarde dat die binnen een straal van 1 kilometer van elkaar liggen.

De grond moet binnen de 12 maanden bebosbaar zijn en mag niet aangekocht zijn met aankoopsubsidies of andere overheidsmiddelen. Uiteraard moet de bebossing ook vergund zijn. De bebossing dient te gebeuren met inheemse soorten, of met cultuurpopulier gecombineerd met inheemse soorten.

Hoeveel bedraagt de toelage?

Hoeveel bedraagt de toelage?

Scenario 1: de te bebossen gronden komen NIET in aanmerking voor de subsidie bebossing van de Vlaamse overheid (zie Besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2020 over de subsidiëring van bebossing) ->  de BOOST-toelage bedraagt 2,5 euro per m² bos (of 25 000 euro per ha bos).

 

Scenario 2: de te bebossen gronden komen WEL in aanmerking voor de subsidie bebossing van de Vlaamse overheid (zie Besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2020 over de subsidiëring van bebossing) -> de BOOST-toelage bedraagt 1,5 euro per m² bos (of 15 000 euro per ha bos) en mag gecumuleerd worden met de subsidie bebossing van de Vlaamse overheid. In dat geval dient de Vlaamse subsidie bebossing aangevraagd worden uiterlijk tegen 30 april van het lopende jaar.

 

De toelage van BOOST mag nooit gecumuleerd worden met middelen afkomstig van ontbossingen. Ook voor gronden die (gedeeltelijk) aangekocht werden met aankoopsubsidies of andere overheidsmiddelen kan geen toelage van BOOST verkregen worden.

Besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2020 over de subsidiëring van bebossing

Dien je project in!

Wie maakt BOOST mogelijk?

Provincie Oost-Vlaanderen wil inzetten op bosuitbreiding en gelooft sterk in de rol die particulieren hierin kunnen spelen. Daarom stopt de provincie jaarlijks 50.000 euro subsidie in het bebossingsfonds BOOST.

“Meer bos is cruciaal in onze strijd tegen de klimaatverandering en vormt een belangrijke beleidsdoelstelling van de Provincie Oost-Vlaanderen. We willen private eigenaars een extra duwtje in de rug geven om samen met ons te werken aan meer klimaatrobuuste en biodiverse bossen in onze provincie.” Riet Gillis, gedeputeerde bevoegd voor Klimaat en Natuur

De opstart van het bebossingsfonds werd mogelijk gemaakt dankzij het Klimaatproject ‘Oost-Vlaanderen bebost!’ met financiering van het Departement Omgeving. De oprichting van BOOST was één van de doelstellingen van dit Klimaatproject. 

Voor het communicatiegedeelte kreeg BOOST steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en de Vlaamse Landmaatschappij. 

Beachvlag-provincie-bosgroep

Meer info?

Alle spelregels van BOOST kan je lezen in ons  Toelagereglement. Op www.bosgroepen.be/bebossen vind je een duidelijk overzicht van alle stappen die nodig zijn om jouw bosdroom te helpen realiseren. Contacteer gerust jouw Bosgroep als je je grond wil bebossen!

Een overzicht van alle subsidiemogelijkheden in Oost-Vlaanderen voor particulieren vind je hier.

BOOST verzamelt jouw gegevens volgens de afspraken in onze privacyverklaring.

 

Contact

Lotte Van Nevel

bosgroep@oost-vlaanderen.be