Ver Linden Bos

Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord ondersteunde deze private eigenaar om zijn akker te bebossen.

Als eigenaar van het aanpalend bosperceel wilde hij zijn bestaande bos graag uitbreiden. Daarom kocht hij dit perceel landbouwgrond aan om te bebossen. En daar heeft hij enkele goede redenen voor: “Ik wil deze bosuitbreiding realiseren uit ecologische overtuiging, om iets terug te doen voor de natuur. Als arts ben ik mij ook heel bewust van de gezondheidseffecten van bos / natuur op de mens. Niet enkel draagt het bij tot gezonde lucht, ook meer groen in je omgeving zien en de natuur opsnuiven heeft een positief effect op je gezondheid en voorkomt ziektes.”

Het nieuwe bos ligt langs drie zijden ingesloten tussen bestaand bos. De ideale locatie dus voor dit mooie bosuitbreidingsproject. Er werden 8 verschillende loofboomsoorten aangeplant in kloempen en ook een bosrand met bloeiende struiken. Tussen de kloempen verwachten we natuurlijke verjonging vanuit de omliggende bossen.

Dit bebossingsproject is één van de BOOST-bossen die de Oost-Vlaamse Bosgroepen in de winter 2022-2023 aanplantten, verspreid over Oost-Vlaanderen. Zo wil BOOST zorgen voor meer en beter bos in Oost-Vlaanderen. BOOST is het bosuitbreidingsfonds van Bosgroepen Oost-Vlaanderen; met steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en Provincie Oost-Vlaanderen.

In de kijkerLees meer recente berichten


Uitbreiding Markettebossen – Reeënbos

Uitbreiding Markettebossen – Reeënbos

Deze private eigenaar en zijn familie werkten samen met Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord om dit bebossingsproject te realiseren. Vorig plantseizoen werd...

Elscobos 2

Elscobos 2

Elscolab is een distributeur van meet- en regelapparatuur, milieutechnologie alsook laboratorium apparatuur, en meer nog: de partner voor een betrouwbare...

Rozeriebos

Rozeriebos

Dit bebossingsproject is één van de BOOST-bossen die de Oost-Vlaamse Bosgroepen in de winter 2023-2024 aanplantten, verspreid over Oost-Vlaanderen. Op...