Molenbos

Deze private eigenaar draagt de natuur in het algemeen en het bos in het bijzonder een warm hart toe en besloten daarom, samen met de Bosgroep Vlaamse Ardennen tot Dender vzw, mee hun schouders te zetten onder de bosuitbreiding.

De bebossing van deze weidepercelen betekent een mooie uitbreiding én verbinding van de aanpalende bospercelen van het kasteeldomein van Leeuwergem.
Op dit perceel vochtig weiland werden een tiental inheemse standplaatsgeschikte struik- en boomsoorten aangeplant.

Dit bebossingsproject in Zottegem is één van de BOOST-bossen die de Oost-Vlaamse Bosgroepen in de winter 2023-2024 aanplanten, verspreid over Oost-Vlaanderen. Zo wil BOOST zorgen voor meer en beter bos in Oost-Vlaanderen.

In de kijkerLees meer recente berichten


Uitbreiding Markettebossen – Reeënbos

Uitbreiding Markettebossen – Reeënbos

Deze private eigenaar en zijn familie werkten samen met Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord om dit bebossingsproject te realiseren. Vorig plantseizoen werd...

Elscobos 2

Elscobos 2

Elscolab is een distributeur van meet- en regelapparatuur, milieutechnologie alsook laboratorium apparatuur, en meer nog: de partner voor een betrouwbare...

Rozeriebos

Rozeriebos

Dit bebossingsproject is één van de BOOST-bossen die de Oost-Vlaamse Bosgroepen in de winter 2023-2024 aanplantten, verspreid over Oost-Vlaanderen. Op...