Het Lombeekbos

De familie Eugène en Gerda Vanhoorne – Breda uit Schorisse besloot hun perceel weiland om te vormen tot bos. Zelfs als lid van de Bosgroep en van andere natuurverenigingen is dat een grote uitdaging. Het moet immers een ecologisch bos worden met een maximale biodiversiteit, een natuurjuweeltje dus. Het bos zal enkel op aanvraag toegankelijk zijn voor natuureducatie en –beleving.

Er werd beroep gedaan op de enthousiaste expertise van ‘Bosgroep Vlaamse Ardennen tot Dender vzw’ voor raad en bijstand.
Ze werden geholpen met de vergunningsaanvraag, de subsidies, de opmaak van het beplantingsplan en het regelen en de keuze van het plantgoed.
Eerst werd een ecologische poel aangelegd op de laagste plek van het terrein. Tot onze verbazing stond hij in een mum van tijd vol water. Voor het aanplanten van de bomen kon Eugène rekenen op zijn drie zonen Jeroen, Roeland en Willem en op onze kameraden Roland Drieghe en Willy Crombé. Er werden in een eerste fase 575 boompjes en struiken geplant. Na de 2de fase zullen het er in totaal 1225 stuks worden.

De weergoden waren op 18 december ’21 de planters goedgezind. Verschillende standplaatsgeschikte inheemse struik- en boomsoorten werden uitgekozen, waaronder voornamelijk zomereik voor het droogste gedeelte. Andere soorten werden weerhouden zoals de zwarte els, haagbeuk, winterlinde, fladderiep, boskers, gelderse roos, hazelaar, zachte berk, beuk, europese vogelkers, meidoorn, rode kornoelje, hulst. Zij vormen een aanvulling van de reeds bestaande berm en bomen langs de bosrand.

De Lombeek ontstaat in de glooiingen van het nabijgelegen landschap in het hartje van de Vlaamse Ardennen.
In het laagstgelegen deel van het bos krijgt die beek vertakkingen. Bij veel regenval wordt het terrein als het ware een overstromingsgebied. De poel wordt gevoed met grondwater en overstromingswater. Het Lombeekbos maakt deel uit van het groot natuurgebied van de Maarkebeekvallei en dus van Natura 2000.

In de kijkerLees meer recente berichten


Uitbreiding Markettebossen – Reeënbos

Uitbreiding Markettebossen – Reeënbos

Deze private eigenaar en zijn familie werkten samen met Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord om dit bebossingsproject te realiseren. Vorig plantseizoen werd...

Elscobos 2

Elscobos 2

Elscolab is een distributeur van meet- en regelapparatuur, milieutechnologie alsook laboratorium apparatuur, en meer nog: de partner voor een betrouwbare...

Rozeriebos

Rozeriebos

Dit bebossingsproject is één van de BOOST-bossen die de Oost-Vlaamse Bosgroepen in de winter 2023-2024 aanplantten, verspreid over Oost-Vlaanderen. Op...