Esterbos

De zussen Hilde en Lut besloten samen met hun broer Kris om het perceel weiland dat ze bezitten te bebossen. De Bosgroep Vlaamse Ardennen tot Dender ondersteunde hen bij de aanvraag van vergunningen en subsidies, bij de opmaak van het beplantingsplan en de uiteindelijke aanplant van de bomen.

Op het bijna 2 ha grote perceel werden 3.500 streekeigen bomen en struiken aangeplant zoals zomer- en wintereik, boskers, winterlinde, haagbeuk, fladderiep, grauwe abeel, zwarte els en hazelaar. Rondom het perceel werd een brede struikengordel aangeplant die zich op termijn kan ontwikkelen tot een volwaardige bosrand. Het terrein grenst bovendien aan het natuurgebied ‘Duivenbos’ waardoor het op korte termijn kan uitgroeien tot een ecologisch waardevol en biodivers bos.Lees meer recente berichten


Uitbreiding Markettebossen – Reeënbos

Uitbreiding Markettebossen – Reeënbos

Deze private eigenaar en zijn familie werkten samen met Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord om dit bebossingsproject te realiseren. Vorig plantseizoen werd...

Elscobos 2

Elscobos 2

Elscolab is een distributeur van meet- en regelapparatuur, milieutechnologie alsook laboratorium apparatuur, en meer nog: de partner voor een betrouwbare...

Rozeriebos

Rozeriebos

Dit bebossingsproject is één van de BOOST-bossen die de Oost-Vlaamse Bosgroepen in de winter 2023-2024 aanplantten, verspreid over Oost-Vlaanderen. Op...