Bos Tenhoute

Deze private eigenaars dragen de natuur in het algemeen en het bos in het bijzonder een warm hart toe en besloten daarom, samen met de Bosgroepen en de Bosgroep Vlaamse Ardennen tot Dender vzw, mee hun schouders te zetten onder de bosuitbreiding.

De bebossing van deze weidepercelen betekent een mooie uitbreiding én verbinding van de naburige biologisch zeer waardevolle bospercelen: oud beukenbos ten oosten en eikenbos ten westen.
Hun perceel vochtig weiland, kreeg bij deze een make-over: er werden een tiental inheemse standplaatsgeschikte struik- en boomsoorten aangeplant, en komende zomerperiode worden er nog enkele poelen aangelegd, die samen zullen zorgen voor een maximale inpassing in het prachtige landschap van Maarkedal.
Dit perceel is en wordt nog meer een prachtige plek om te vertoeven voor mens en dier.

In de kijkerLees meer recente berichten


Uitbreiding Markettebossen – Reeënbos

Uitbreiding Markettebossen – Reeënbos

Deze private eigenaar en zijn familie werkten samen met Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord om dit bebossingsproject te realiseren. Vorig plantseizoen werd...

Elscobos 2

Elscobos 2

Elscolab is een distributeur van meet- en regelapparatuur, milieutechnologie alsook laboratorium apparatuur, en meer nog: de partner voor een betrouwbare...

Rozeriebos

Rozeriebos

Dit bebossingsproject is één van de BOOST-bossen die de Oost-Vlaamse Bosgroepen in de winter 2023-2024 aanplantten, verspreid over Oost-Vlaanderen. Op...