Antoinette bos

Twee enthousiaste broers hebben eigenhandig hun graslanden bebost. Bert en Danny wilden niet zomaar bij de pakken blijven zitten, maar effectief hun ‘boompje’ bijdragen aan de bosuitbreiding in ons bosarme Vlaanderen. Door hun kinderen te betrekken bij de aanplant en het beheer van het bos, willen ze de jongeren ook meer bewust te maken van de noodzaak van groene longen in onze omgeving.

De ligging van de percelen maakte dit een ideale locatie voor een zeer waardevolle bosuitbreiding: langs 3 zijden reeds ingesloten door bestaand bos, grenzend aan een bestaande trage weg, en last but not least midden in een natuurreservaat, dat ook ingekleurd is als VEN-gebied én SBZ-gebied langs het Schelde en Durme-estuarium. Op die manier zal niet alleen de fauna en flora kunnen smullen van dit nieuwe bosje, maar ook de wandelaars die er passeren.

Er werd zomereik, haagbeuk, esdoorn, zwarte els aangeplant en een bosrand met sleedoorn, Gelderse roos en vlier. 1360 bomen op 0,67 ha. De trotse eigenaars vernoemden hun mooie nieuwe bos naar hun moeder, die vorig jaar spijtig genoeg overleed.

In de kijkerLees meer recente berichten


Uitbreiding Markettebossen – Reeënbos

Uitbreiding Markettebossen – Reeënbos

Deze private eigenaar en zijn familie werkten samen met Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord om dit bebossingsproject te realiseren. Vorig plantseizoen werd...

Elscobos 2

Elscobos 2

Elscolab is een distributeur van meet- en regelapparatuur, milieutechnologie alsook laboratorium apparatuur, en meer nog: de partner voor een betrouwbare...

Rozeriebos

Rozeriebos

Dit bebossingsproject is één van de BOOST-bossen die de Oost-Vlaamse Bosgroepen in de winter 2023-2024 aanplantten, verspreid over Oost-Vlaanderen. Op...